Ďakujeme za podporu nezávislého spravodajstva

Pomôžte dnes myšlienke Chcemeslobodu jednoduchým darom! Každý váš dar prispeje rýchlejšiemu šíreniu konštruktívnych informácií ako spoločne získame SLOBODU.

S vašim príspevkom podporujete prácu portálu Chcemeslobodu.sk pri tvorbe, rešeršovaní a šírení nezávislých národných a mezinárodných správ a informacií.

Kto je dnešný podporovateľ?
Tieto údaje nikdy nesprístupníme žiadnej tretej osobe.
Personal Info

Select Payment Method

Preveď ľubovoľnú sumu na číslo účtu:

IBAN: SK8283300000002901533815
meno majiteľa účtu: zdenek kedroutek

Pre urýchlenie vypisovania údajov v tvojom smartbankingu nasnímaj tento QR kód "Pay by square". Po načítaní si upravte sumu podľa tvojho želania.

Prajem pekný deň
Zdeněk

Zhrnutie > podporím nasledovne:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Donation Total

Donation Total: 2€