Kniha „Mať svoj štát znamená život“

24,90 

Z čoho pramenila oddanosť A. Macha slovenskému národu? Čo bolo úlohou Rodobrany? Bola prvá Slovenská republika len Hitlerom nanútenou inštitúciou, alebo dlho očakávaným vyvrcholením túžby Slovákov? Cenzúra, rozsudky a presadzovanie práv Slovákov v medzivojnovom Československu, spory aktivistov a radikálov v HSĽS, zápas za slovenčinu a autonómiu, postoj Beneša k slovenskému národu, vznik samostatného štátu, nemecké požiadavky, deportácie, povstanie…

Knižka Mať svoj štát znamená život jedného z najvýznamnejších slovenských historikov podáva čitateľovi množstvo verejnosti neznámych faktov a pomôže pochopiť činnosť A. Macha v súvislostiach historických udalostí a možností, ktoré dané obdobie v Európe podmieňovali.
.

Alexander Mach
– celoživotný bojovník za samostatné Slovensko, bol v politickom procese odsúdený čsl. Národným súdom na 30 rokov väzenia, predovšetkým za tzv. rozbíjanie Československa. Kniha sa dostáva na pulty predajní práve na 30. výročie obnovenia štátnej samostatnosti Slovákov, ktorá úsilie A. Macha politicky rehabilitovala.

Na sklade

Kategória: Značka:

O autorovi:
František Vnuk sa narodil 8. apríla 1926 v Červenom Hrádku. Navštevoval strednú školu v Zlatých Moravciach a ďalej študoval na Vysokej škole banskej v Ostrave. Po zhodnotení politických pomerov po roku 1945 a osobitne po roku 1948 sa rozhodol emigrovať a napokon sa v roku 1950 usadil v Adelaide v Južnej Austrálii. V roku 1953 doštudoval metalurgiu na South Australian Institute of Technology, kde ostal aj naďalej pracovať a prednášať. V rokoch 1955 – 1960 vyštudoval históriu a politické vedy na University of Adelaide. Potom absolvoval ďalšie študijné pobyty v Európe a Severnej Amerike.

Na Slovensko sa František Vnuk vrátil v roku 1990. Začal bádať v slovenských archívoch a súčasne prednášal na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Aktívne vystupoval na vedeckých podujatiach a po obnovení Historického odboru Matice slovenskej v roku 1992 sa zapojil do organizovania výskumu slovenských dejín na jej pôde. Od roku 1998 pôsobil ako vedecký pracovník v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej v Bratislave. V septembri 2012 sa kvôli svojej rodine v Austrálii, ako aj vzhľadom na svoj vek rozlúčil s rodnou vlasťou. Z Austrálie však naďalej sleduje dianie v Slovenskej republike i vo svete a svojimi článkami či štúdiami prispieva najmä do katolíckeho časopisu Kultúra.

František Vnuk patrí medzi najplodnejších slovenských historikov a publicistov. Napísal nespočetné množstvo monografií, štúdií, článkov a recenzií. Aktívne vystupoval na mnohých vedeckých sympóziách v zahraničí. František Vnuk bol zvolený za riadneho člena Slovenského ústavu v Ríme. Bol členom Predsedníctva Matice slovenskej, Slovenského historického ústavu Matice slovenskej a redakčnej rady Slováka v Amerike, Slovak Studies, Historického zborníka a iných, je aj členom Združení slovenskej inteligencie KORENE. Je nositeľom viacerých vyznamenaní vrátane Veľkej zlatej cyrilometodskej medaily s reťazou ÚSKI (Ústredia slovenských katolíckych intelektuálov, 1977), Striebornej medaily Ministerstva kultúry SR (1996), Pamätnej medaily Matice slovenskej (1996), Pamätnej medaily Konfederácie politických väzňov Slovenska (1996), Veľkej medaily svätého Gorazda Ministerstva školstva SR, Rytierskeho radu svätého Gregora Veľkého, ktorý mu udelil pápež Ján Pavol II. (1996), Zlatej medaily Matice slovenskej (2001), Ceny Daniela Rapanta na rok 2001, Ceny Andreja Hlinku (2021) a ďalších.

Informácie o knihe:

Názov: Mať svoj štát znamená život
Podnázov: POLITICKÁ BIOGRAFIA ALEXANDRA MACHA
EAN: 9788097397500
ISBN: 978–80–973975–0–0
Autor: František Vnuk
Vydavateľ: Združenie slovenskej inteligencie
Kategória: dejiny, životopis
Jazyk: slovenský
Väzba: pevná
Počet strán: 360
Rozmery: (170 x 240 x 22 mm)
Hmotnosť: 822g
Rok vydania: 2021

Ďalšie informácie

Hmotnosť 822 g
Rozmery 17 × 22 × 2,2 cm

Pin It on Pinterest