sobota, 13. júla 2024

Klimatická ideológia Rodové šialenstvo Vojna a teror Masová migrácia Farmaceutická diktatúra Kultúra, šport a sociálne otázky Informačná vojna, korporátne médiá a manipulácia Financie a hospodárstvo Západné politické divadlo a BRICS TÝŽDEŇ POD LUPOU správy zo sveta a z Európy pre Čechoslovákov

Klimatická ideológia Rodové šialenstvo Vojna a teror Masová migrácia Farmaceutická diktatúra Kultúra, šport a sociálne otázky Informačná vojna, korporátne médiá a manipulácia Financie a hospodárstvo Západné politické divadlo a BRICS TÝŽDEŇ POD LUPOU
správy zo sveta a z Európy pre Čechoslovákov

o Chcemeslobodu.sk

Mír je možný pouze skrze svobodu, svoboda pouze skrze pravdu. Proto je nepravda skutečným zlem, které ničí veškerý mír: nepravda od zatajování až po slepou nonšalanci, od lži až po vnitřní lživost, od bezmyšlenkovitosti až po doktrinářský fanatismus pravdy, od nepravdivosti jednotlivce až po nepravdivost veřejného stavu.
Karl Jaspers, německý psycholog a filozof

Portál “Chcemeslobodu.sk” vznikl v rámci protestního hnutí proti nadměrným ochranným opatřením slovenské vlády Covid v roce 2020 a v následujících letech.
Cílem bylo vždy poskytovat vyvážený pohled na aktuální dění, které je v současnosti stále více synchronizovanými systémovými médii prezentováno stále jednostranněji.
Bez ohledu na to, o jakou globalistickou ideologii se jedná, ať už jde o podněcování masové migrace do Evropy, vyvolávání strachu z nemocí, označování “člověkem způsobené změny klimatu” za “největší hrozbu pro lidstvo”, rozpouštění biologických pohlaví mužského a ženského a jejich přeměnu v nesčetné množství fantazijních pohlaví, které se nezastaví ani před zahrnutím perverzních tendencí, nebo jednostranné informování a zobrazování konfliktu na Ukrajině a v dalších oblastech světa – zbývá prakticky jen jeden názor. Pokud se jen trochu odchýlíte od předem daného názoru, jste okamžitě ometeni množstvím vnořených termínů.

Tento portál je platformou pro aktuální vybrané články z nejznámějších německých, rakouských, švýcarských, amerických a ruských alternativních médií, které jsou zde publikovány v češtině nebo slovenštině. Kromě toho jsou zde nahrány a archivovány všechny zpravodajské pořady, na kterých se podílí Zdeněk Kedroutek, zejména populární pořad Týždeň pod lupou.

Hnací silou zpravodajského projektu Chcemeslobodu.sk je Zdeněk Kedroutek.

Zdeněk Kedroutek je československý publicista a aktivista, který se v poslední době stal známým díky své práci v oblasti alternativních médií a politického komentáře. Jeho aktivity zahrnují psaní článků, natáčení videí a organizování diskusních pořadů zaměřených na kritiku mainstreamových médií a vládních politik.

Zdeněk Kedroutek je osobnost s bohatým profesním zázemím. Strávil většinu svého života v Německu, kde získal dva univerzitní diplomy v oboru ekonomie a managementu, v USA a Rakousku, Díky svému pobytu v těchto zemích se stal ideálním mostem mezi různými kulturami.
Kedroutek je aktivní na platformě “Chcemeslobodu.sk” kde pravidelně publikuje své názory na aktuální politické a společenské dění. Je známý svou kritikou korporátních médií, přičemž se snaží poskytovat alternativní pohledy na globální události.
Je také moderátorem pořadu “Týždeň pod lupou”, v němž spolu s dalšími politickými aktivisty a často i s významnými hosty diskutuje o různých tématech, jako jsou geopolitické změny, ekonomické krize a otázky svobody a lidských práv.
Kedroutek se často věnuje tématům, jako je svoboda projevu, kritika očkování a konspirační teorie, což mu přináší jak podporu, tak i kritiku. Někteří ho vnímají jako hlas alternativního názoru, zatímco jiní ho kritizují za šíření kontroverzních a někdy nepodložených informací.
Celkově je Zdeněk Kedroutek postava, která výrazně polarizuje veřejnost svými názory a způsobem, jakým prezentuje informace. Jeho práce je významná především v kontextu alternativních médií a hnutí za svobodu slova a kritické myšlení.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecná poznámka ku všetkým článkom:

CHCEMESLOBODU.SK sa snaží prezentovať široké spektrum názorov. Početné články a príspevky z rôznych spravodajských portálov a názorové články nemusia nevyhnutne odrážať názory redakcie.