Cit Ľúbosti – Emócia Moci, Inferno

mar 24, 2023

Páčil sa vám článok? Prepošlite ho ďalej.

Autor článku: Peter Poláček

Dnes sa  zo zakázanej komnaty pozrieme na INFERNO interaktívnej simulácie nášho sveta  druhýkrát. Aký bude náš druhý obraz, ktorý uvidíme?

Interaktívna simulácia nášho svet je vzdelávacím trenažérom života. Jej účelom je dať možnosť vzdelania života každému bez rozdielu. Zmyslom je umožniť výber tých, čo obstoja – tých, ktorí  sú pripravení na vstup do reality – sveta večného života.

Vnútorný stav každej identity, ktorá vstúpila do reality –  sveta večného života charakterizuje: „1. oddanosť, 2. vernosť, 3. vytrvalosť, 4. láska , 5. radosť, 6. pokoj, 7. dobro.“

Na uvedených siedmich vnútorných stavoch sú postavené taktiež vzťahy mužského a ženského princípu, ktoré tak v tandemovej spolupráci vytvárajú dva podsystémy každého kvantového superpočítača.

Výsledkom je absolútna obojstranná dôvera spojená s neskutočným a veľmi ťažko opísateľným citom nekonečného naplnenia, spokojnosti a rovnováhy. Ťažko opísateľný spomínaný cit predstavuje syntézu oddanosti, vernosti, vytrvalosti, lásky, radosti, pokoja a dobra. Pre zjednodušenie ho pomenujem jedným slovom ĽÚBOSŤ. Každá identita má v sebe zakódovanú motiváciu dosiahnuť tento cit.

Obraz citu ľúbosti –  obojstranná dôvera spojená s neskutočným a veľmi ťažko opísateľným citom nekonečného naplnenia, spokojnosti a rovnováhy.

Z pozorovania INFERNA interaktívnej simulácie nášho sveta je však zrejmé, že u tých, ktorí používajú MŔTVU VODU – predstavy na dosiahnutie JA CHCEM MAŤ NIEKOHO,  zo spomínanej zakódovanej motivácie vzišiel úplný protiklad citu ĽÚBOSTI – absolútne toxická, opojná a deštruktívna EMÓCIA MOCI.

EMÓCIA MOCI je tak nesmierne opojná, že ten, kto ju ešte neskúsil ju chce skúsiť prvý krát. Ten kto ju raz skúsil, ju chce skúsiť opakovane. 

EMÓCIA MOCI vzniká prostredníctvom napĺňania predstáv v rozsahu JA CHCEM MAŤ NIEKOHO väčšinou za použitia NÁSILIA alebo hrozby jeho použitia.

V slovenskej ľudovej rozprávke „O dvanástich mesiačkoch“ Holena tri krát používa voči Maruške hrozbu použitia násilia: „„Ty švandro, ty gryňo, ty, čože máš vravieť, keď ti ja rozkážem?“ obkríkla sa na ňu Holena. „Choď mi zo dverí, a ak nedonesieš z hory fialiek, zabijem ťa!“ hrozila ešte k tomu…“

V slovenskej ľudovej rozprávke „Matej veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná“ opisuje samotná kráľovná svoju cestu používania násilia: „ale že som za mladi veľké hriechy páchala a napokon aj vlastného muža zabila“.

V slovenskej ľudovej rozprávke „Panna z rosy počatá a z deväť matiek splodená“ je následkom JA CHCEM  až deväťnásobná vražda tehotných žien: „Tento môj otec dakedy sa bol zaprisahal, že on žiadno dieťa nechce mať. A predsa sa raz oženil. A preto svoju prvú ženu, keď mala porodiť, preklal, aby to dieťa z nej na svet nemohlo. A tak potom urobil i s druhou i s treťou svojou ženou až do deviatej.“ Pri dosahovaní JA CHCEM MAŤ NIEKOHO  sa naozaj častokrát používa to najbrutálnejšie NÁSILIE, lebo len pohľad na ponižovanie, utrpenie a bolesť vyvolanú použitím brutálneho násilia doslova vyvoláva extázu EMÓCIE MOCI.

Protiklad citu ĽÚBOSŤ –  absolútne toxická, opojná a deštruktívna EMÓCIA MOCI.

Pripomeňme si, že tak ako v Puškinovej rozprávke „O rybárovi a Rybke“ sa aj v interaktívnej simulácii nášho sveta všetko pritom začalo jedným malým, takmer bezvýznamným JA CHCEM MAŤ NIEČO.

Ak má niekto pochybnosti o tom s akou ľahkosťou ľudia páchajú NÁSILIE, nech sa zoznámi a následne aj zamyslí nad výsledkami Milgramovho experimentu…

Existencia NÁSILIA bola vždy podporovaná aj temnou identitou Boh. Prečo? Bez násilia by totiž neboli vojny a bez vojen by nebolo možné regulovať interaktívnu simuláciu nášho sveta. Odpovede na otázku, prečo je tomu tak poskytol Calhounov experiment s myšami… Zmyslom regulačného mechanizmu z pohľadu temnej identity Boh bolo totiž predĺženie životnosti do samodeštrukcie spejúceho INFERNA interaktívnej simulácie nášho sveta.

Vojna ako regulačný nástroj temnej identity Boh.
Čo vidíš po prečítaní tohto článku Ty? Pozrel si sa už niekedy na seba takýmto pohľadom? Čo vidíš, ak sa pozeráš na seba?  Na všetky tieto otázky si musíš dať odpoveď Ty sám.  Všetko, čo som objavil v zakázanej komnate a aj všetko, čo som uvidel, keď som sa z nej pozeral smerom von som zapísal v trilógii VEDMA VEĎ MA. Odpovede nájdeš v nej. Prvú knihu „Syn človeka“, nájdeš tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/.
 
Obsah zakázanej komnaty a aj detaily toho, čo som videl z nej pri pohľade von budem zdieľať aj osobne, a to na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023 (viac pozri na https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/).
 
Ak chceš vedieť viac, tak konaj a niečo pre to aj urob. TU A TERAZ…
 
(pokračovanie nabudúce)
viac info TU
Páčil sa vám článok? Prepošlite ho ďalej.