Odhaľovanie Utajovaného Poznania 2: život a smrť.

od | mar 31, 2023

Ak by som mal jednou vetou charakterizovať o čom je moja trilógia VEDMA VEĎ MA, tak by to bola charakteristika vyjadrená nasledovnou vetou: „Trilógia VEDMA VEĎ MA prináša necenzurované poznanie o ŽIVOTE a SMRTI“.

V tretej kapitole knihy SYN ČLOVEKA som uviedol:

„Po porušení Kódexu kánonického práva arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, konajúcim v prípade mojej trestnej žaloby v mene Svätej stolice, po ignorovaní zo strany pápeža a jeho sekretariátu, a po alibistickom postoji predsedu pápežskej komisie na ochranu maloletých, ktorý ma obrátil späť na arcibiskupa Stanislava Zvolenského, som nezvratne pochopil, že katolícka cirkev má dve tváre (marketingovú a skutočnú) a klame. Bolo mi zrejmé, že ak klame v jednej veci, tak môže klamať vo viacerých veciach. Začal som si klásť otázky a hľadať na ne odpovede.“

„Paralelne s vyššie opísanými krokmi som v tom čase spolupracoval s ruským lekárom prof. Tsirelnikovom. Portál http://leva-net.webnode.cz/ dňa 18. 8. 2015 zverejnil moju pozvánku na seminár „Zdravie“ konaný s prof. Tsirelnikovom dňa 16. 9. 2015 v Bratislave… Vďaka tejto pozvánke prišiel na seminár aj Štefan Ivan zo Senca. Po skončení seminára som od neho prvýkrát počul meno Nikolaj Levašov. Sľúbil mi, že mi niektoré jeho diela pošle e-poštou, čo aj splnil. Ako prvú mi v elektronickej podobe poslal jeho knihu s názvom „Rozprávanie o Jasnom Sokolovi“. Čiastočne bola preložená do češtiny. To, čo som cítil pri čítaní tejto knihy, bolo niečo mimoriadne. Jednoducho som vedel, že sa ma to týka, že je to niečo pre mňa. Veľmi ma to oslovovalo a priťahovalo.“

Moja cesta hľadania odpovedí na otázky, ktoré som si kládol sa začala v roku 2015. Z odpovedí, ktoré som na konci tejto cesty dostal vznikla trilógia VEDMA VEĎ MA. Ak patríte medzi tých, ktorí cítia okolo seba  klamstvá, tak si môžete začať klásť otázky rovnako, ako som si ich začal v roku 2015 klásť ja.

Hľadanie odpovedí na svoje otázky budete mať jednoduchšie a nebudete na to potrebovať prejsť cestu trvajúcu osem rokov. Stačí, aby ste sa začítali do spomínanej trilógie a začali logicky a kriticky myslieť. Kto vie, čo osloví práve vás?

Prvú knihu trilógie s názvom „Syn človeka“ je možné objednať tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/. Druhú knihu „Svedectvo pravdy“ si budete môcť čoskoroť objednať tu:  https://torden.sk/produkt/svedectvo-pravdy/. Tretiu knihu „Inferno“ si budete vedieť objednať tu: https://torden.sk/produkt/inferno/

Je veľa tých, čo sa na spomínanú cestu kladenia otázok a hľadania odpovedí už vydalo. Je však aj veľa tých, ktorým odhaľovanie poznania o živote a smrti doslova kole oči. Tých sa týka nižšie uvedené 930 rokov staré proroctvo.

Ak z textu vypustíte meno Ježiš, slovo židia zameníte za slovo kresťania a v texte zmeníte minulý čas na budúci, tak zistíte, že naozaj ide o proroctvo, ktoré sa napĺňa v týchto dňoch.

(Pozn.: Stačí, ak si prečítate niektoré komentáre k mojim trom verejným vystúpeniam – v Televízii Slovan zo dňa 21. 3. 2023 – v internetovom rádiu Infovojna zo dňa 28. 3. 2023 – vo vysielaní na Facebooku v skupine s názvom Týždeň pod lupou / konšpiračný byt zo dňa 30. 3. 2023 a zistíte to aj sami.)

Proroctvo „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ znie nasledovne:

„Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť…  Židia na neho šomrali, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: “Zostúpil som z neba?!”“… Ja som chlieb života… Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život… Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“… Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.“  (Jn 6, 35 – 63)

Chlieb života = živý chlieb = sprostredkované pochopené poznanie (chlieb predstavuje jedlo a tak, ako jedlo potrebujeme prijímať, aby naše telo mohlo žiť, presne tak potrebujeme prijímať sprostredkované pochopené poznanie).

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba = prvé upozornenie na pochopené poznanie pochádzajúce zo zakázanej komnaty – od VEDMY a sprostredkované prostredníctvom človeka – Syna človeka.

Piť jeho krv =  druhé upozornenie na potrebu prijatia  pochopeného poznanie pochádzajúceho zo zakázanej komnaty. Krv je ďalším symbolom života. Ak krv v tele neprúdi, znamená to, že telo takého človeka je mŕtve. Duch oživuje (duch = identita = myseľ = vedomie = živa = kvantový počítač). „Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.“  =  tretie upozornenie na potrebu prijatia  pochopeného poznania pochádzajúceho zo zakázanej komnaty.  Prijatie slova (slovo = slava = vypovedané prejavené myšlienky), teda prijatie myšlienok – pochopeného poznania VEDMY prejaveného prostredníctvom trilógie VEDMA VEĎ MA oživujú to čo je mŕtve – dávajú život.

Oživenie Ruslana v Puškinovej poéme „Ruslan a Ľudmila“.

Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (Lk 11, 10) Odpovede na svoje otázky získate nielen v trilógii VEDMA VEĎ MA, ale aj na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023: https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/. KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA… (Zj 2, 17)

viac info TU

Oblečenenie na štrajky, protesty

Pin It on Pinterest