KNIHY

Česká verze

Zľava!

Kniha „Drahí Slováci… POSOLSTVÁ RENÉHO BALÁKA SLOVENSKÉMU NÁRODU“

Original price was: 19,90 €.Current price is: 13,90 €.

Drahí Slováci… je kniha posolstiev slovenského vedca, vzdelanca, bioetika, teológa, národovca, no predovšetkým úprimného, čestného a odvážneho človeka, ThDr. Reného Baláka, PhD.

René Balák bol jednou z mála osobností, ktorá sa verejne postavila proti úpadku morálky, porušovaniu základných práv a slobôd, ako aj princípov právneho štátu a celkovému rozvratu spoločnosti na Slovensku. Opustil nás 20. septembra 2021 vo veku nedožitých 54 rokov.

Předslovo Zděnka Kedroutka
René byl výjimečný – musí se říct, že je, protože jeho ideje, jeho dílo žije dál a obohacuje nejen dnešní Slovensko, ale bude obohacovat i budoucnost.
Když jeden den nastane éra spravedlnosti, tak jeho čas teprve přijde. Že při tom René nebude fyzicky přítomný, je velká ztráta, protože jeho osoba, jako jednoho z posledních slovenských intelektuálů, měla absolutně všechny předpoklady k tomu, aby slovenskou zemi reprezentoval a dal jí prospěšný charakter, postavený na silných, přirozených hodnotách, otevřený zdravému, prospěšnému rozvoji. Jsem vděčný, že jsem měl tu čest, se s Tebou seznámit, René.

Na sklade

Kategória: Značka:

Drahí Slováci… je kniha posolstiev slovenského vedca, vzdelanca, bioetika, teológa, národovca, no predovšetkým úprimného, charakerného a odvážneho človeka, manžela a otca šiestich detí, ThDr. Reného Baláka, PhD. Vznikla prepisom jeho videí (vlogov), ktoré pravidelne zverejňoval a prihováral sa tak všetkým slovenským občanom i všetkým ľuďom dobrej vôle. Publikácia v závere obsahuje aj prepis homílií zo zádušnej sv. omše za Reného Baláka a z pohrebných obradov a takisto aj krátke spomienky na Reného Baláka.

Posolstvá Reného Baláka nie sú len obyčajnými monológmi, ale buditeľskými prejavmi, ktoré čitateľa stimulujú k racionálnemu uvažovaniu a duchovnému vnímaniu predkladaných informácií. Sú snahou o nadviazanie dialógu so všetkými, ktorí majú otvorenú myseľ, ktorým záleží na budúcnosti ďalších generácií, a ktorí si položili alebo položia otázku, kam vlastne súčasná spoločnosť smeruje. Podrobne a presvedčivo opisujú deštrukčné procesy, ktorými nielen naši zvolení zástupcovia podkopávajú najpevnejšie piliere už nalomenej spoločnosti a nielenže poukazuje na chyby, ale ponúka aj návod, ako sa z tejto situácie dostať.

René Balák bol jednou z mála osobností, ktorá sa verejne postavila proti úpadku morálky, porušovaniu základných práv a slobôd, ako aj princípov právneho štátu a celkovému rozvratu spoločnosti na Slovensku. Opustil nás 20. septembra 2021 vo veku nedožitých 54 rokov.

Hlavným zmyslom vydania tejto knihy je pokračovať v šírení posolstiev Reného Baláka aj knižnou formou, jeho zásadné zameranie na pravdu a profesionálne zhodnotenie súčasnej situácie ponúknuť aj pre ďalšie generácie a v neposlednom rade vzdať úctu takej váženej osobnosti, akou René Balák určite bol. Čitateľovi sa postupne vynára obraz - René Balák ako vzor súčasného človeka a národného buditeľa so všetkými cnosťami a morálnymi zásadami, ktorý nikdy nebude mlčať, keď vidí neprávosť, ktorý neuhýba prekážkam, nepodvolí sa nepriateľom a jednoznačne odmieta kompromisy v otázkach čistoty svedomia.

Zisk z predaja tejto knihy bude venovaný manželke a šiestim deťom Reného Baláka. Všetci, ktorí budú vlastniť túto publikáciu, podporia nielen jeho rodinu, ale aj odkrývanie pravdy a návrat k overeným morálnym hodnotám spoločnosti.

Ďakujeme v mene rodiny Balákovej.

Informácie o knihe:

počet strán: 195
rozmer: 170 x 240 mm
väzba: mäkká väzba
ISBN: 978-80-973975-1-7
vydavateľ: Združenie slovenskej inteligencie
jazyk: slovenský
dátum vydania: december 2021
kategória: osobnosti

Pin It on Pinterest