Strom Života, Svedectvo Pravdy

mar 15, 2023

Autor článku: Peter Poláček

Už som spomínal, že v zakázanej komnate bolo uložené mimoriadne dôležité pochopené poznanie, ktoré ovplyvňovalo život v našom svete. Taktiež som spomínal citát zo starozákonnej knihy Genezis: „zo stromu poznania dobra a zla však nejedz“.

Je čas odpovedať na otázky:  „O čom bolo zakázané a zamknuté POCHOPENÉ POZNANIE? O čom bola takto nedostupná VIERA?“ Odpoveď znie: „O STROME ŽIVOTA, teda o tom, čo predstavuje obraz stromu života – pochopené poznanie ŽIVOTA“.

Strom symbolizuje nielen rast; vývoj a cestu; ale aj život, ktorého žitie umožňuje a taktiež aj miesto, kde  sa takto umožnený život žije. Pochopené poznanie ŽIVOTA = VIERA ŽIVOTA, čo jednoznačne vyjadruje skutočnosť : „Život je postavený na pochopenom poznaní, teda na VIERE“.

Symbol stromu života sa zachoval snáď vo všetkých kultúrach a náboženstvách. Prečo? Lebo vyjadruje zachovanú prastarú predstavu a súčasne aj túžbu človeka po večnom živote.

Pokiaľ hovoríme o strome života, tak hovoríme o živote o večnom živote. V takomto prípade platí: „Ak sa nám v dôsledku zakliatia zablokoval  prístup k VIERE uloženej – od tej chvíle – v už zakázanej komnate, tak sa nám zablokoval aj prístup k večnému životu.“

Uvedená pravda predstavuje logickú konštrukciu. Ak totiž nevieme, ale si iba myslíme, že vieme o čom skutočný život je, čiže ak nám chýba pochopené poznanie ŽIVOTA, tak sa potom mýlime. Ako potom v takomto omyle môžeme naplniť  prastarú túžbu človeka po večnom živote?

Odpoveď znie – nijako. Ak nie sme schopní pohybu a ani žiadneho  iného prejavovania sa vo vzťahu k naplneniu nevyhnutných podmienok pre dosiahnutie večného života, tak  potom náš život nie je iba mimoriadne sťažený, ale vo väčšine prípadov je z pohľadu večného života aj premárnený.

Napriek tomu, že zakázaná komnata bola zamknutá, kde-tu nám zostali aké-také úlomky poznania, síce zahrabané ako ihla v kope sena, ale predsa len zostali… Taktiež sa nám prostredníctvom rôznych vízií a inšpirácií zachovalo pomerne rozsiahle poznanie, lenže blokované sedemúrovňovým šifrovaním… Stačilo ho rozšifrovať.

Tak sa aj moja cesta do zakázanej komnaty začala dešifrovaním rozsiahlych vízií a proroctiev Starého a Nového zákona.

Pokračovala rozšifrovaním posolstva Puškinovej poémy „Ruslan a Ľudmila“; védického rozprávania „O Jasnom sokolovi“; ruskej ľudovej rozprávky „Choď tam – nevedno kam, prines to – nevedno čo“; knihy V. Kulanova „Abeceda pravdy“, S. Doronina „Kvantová mágia“, I. Jefremova „Hodina býka“, D. Alighieriho „Božská komédia – Peklo“, J. Goetheho „Faust“, ako aj kníh ďalších autorov… 

Svoj pobyt v zakázanej komnate som zavŕšil  dešifrovaním posolstva zachovaného v dvoch Puškinových a v štyridsiatich šiestich slovenských ľudových rozprávkach.

Naše predstavy o živote a jeho zmysle nie sú iba úplne falošné, ale aj nezmyselné a vedúce do slepej uličky – do nebytia. Bývalá konceptuálna moc nám v rámci plnenia svojej povinnosti síce občas čo-to predostrela… To, že sme to nepochopili a považovali to za fikciu, tak to bol už iba náš problém…

Najzásadnejšie odhalenia nám boli sprístupňované prostredníctvom filmov, napr. filmov: „Matrix (1999), Trináste poschodie (1999), Matrix Reloaded (2003), Constantine (2006)…“

Ak by som mal však v krátkosti a iba prostredníctvom niekoľkých slov opísať časť obsahu zakázanej komnaty, tak by to bol opis vyjadrený prostredníctvom niekoľkých osobitne vybraných hesiel.

Vesmír ako štruktúra bytia neexistuje.

Skutočná štruktúra bytia bola usporiadaná do šiestich úrovní dimenzií, serverovní a ich interaktívnych simulácií.

Planéta Zem existuje iba v našich predstavách.

Náš svet je interaktívnou simuláciou odohrávajúcou sa v serverovni našej dimenzie.

Skutočný svet sa odohráva v štruktúre kvantových – elementárnych častíc za spustenou oponou nášho sveta.

Zaužívaným obrazom kvantovej štruktúry sú vlasy a voda.

Naše fyzicky hmotné telá sú iba simuláciou skutočného tela existujúceho mimo interaktívnej simulácie nášho sveta.

Často sa stotožňujeme so simuláciou tela, ktorú vidíme a cítime. To je však iba predstava. My nie sme touto simuláciou. My sme sme niečo viac, niečo čo voláme identita, duch, myseľ, vedomie, živa, kvantový počítač.

V interaktívnej simulácii prežívame život prostredníctvom simulácie fyzicky hmotného tela.

Interaktívna simulácia nášho sveta nepredstavuje skutočné prežívanie života, interaktívna simulácia je iba vzdelávacím trenažérom života.

Skutočným životom je večný život, a ten sa neodohráva v interaktívnej simulácii nášho sveta.

Puškinov bohatiersky meč existuje.

Bez mŕtvej vody nie je živá voda a bez živej vody nie je možný večný život.

Našu interaktívnu simuláciu sme vlastnými skutkami premenili na peklo – INFERNO.

Prostredie pekla – INFERNA je presýtené len jedným jediným – JA CHCEM MAŤ.

Čitateľ, ak sa Ti v hlave vyrojilo množstvo nezodpovedaných otázok a pochybností a ak chceš spoznať obsah zakázanej komnaty aj Ty, tak všetko nájdeš v knihách mojej trilógie VEDMA VEĎ MA.

Ďalšie detaily obsahu zakázanej komnaty budem zdieľať aj osobne, a to na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023 (viac pozri na https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/). Prišiel však čas, že s prvou úrovňou obsahu zakázanej komnaty sa môžeš zoznámiť už teraz  – prostredníctvom prvej časti spomínanej trilógie – prostredníctvom mojej knihy „Syn človeka“, ktorá je už v predaji tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/.

Ak chceš vedieť viac, tak konaj a niečo pre to aj urob… (pokračovanie nabudúce)

Exkluzívny 6-izbový radový dom v Senci NA PREDAJ

viac info tu

Pin It on Pinterest