Inferno – Riešenie

mar 26, 2023

Autor článku: Peter Poláček

Vzhľadom na skutočnosť, že v dnešnom záverečnom článku ide o výsledok – riešenie, tak nevyhnutne v ňom pôjde o čísla, trochu matematiky a mimoriadne dôležitý záver. Odporúčam každému, kto prečíta tieto prvé riadky, aby si prečítal aj koniec tohto článku.

Magické čísla 3, 5, 7, 9 v sebe ukrývajú princíp dvojice (tandem = 2):

3 + (2) = 5  + (2) = 7 + (2) = 9.

Taktiež v sebe ukrývajú aj princíp trojice (trojtandem):

(2) ↔ (2) ­↔ (2).

Magické čísla 3, 5, 7, 9 sú osobitným vyjadrením zdolania neprekonateľných prekážok dvojicou (1 + 1 = 2 = princíp dvojice = tandem) dvoch osamotených identít. Jedna osamotená identita (1 = princíp jednotlivca – individuálnosti) začne v dôvere spolupracovať s druhou osamotenou identitou (1 = princíp jednotlivca – individuálnosti).

Svojou spoluprácou najskôr vytvoria tandem a neskôr aj trojtandem. Vytvoria tak rad štyroch magických čísel: 

1 (individuálnosť) + 2 (tandem) =  3, pričom platí 3 → 5 → 7 → 9.

Základné magické číslo 3 tak vzniká z čísla 1 predstavujúceho individuálnosť a čísla 2 predstavujúceho tandem (1 + 2 =  3).  Ak sa zapíšu v podobe 12 a 21, tak vyjadrujú zmenu, ktorá je vyjadrená aj na chrbáte každej knihy trilógie VEDMA VEĎ MA.

Taktiež vytvárajú ďalšie významné magické číslo známe pod pojmom „kristove roky“ – číslo 33, pre ktoré platí:

1 a 2     →12 (1 + 2 =  3)jeden krát číslo  3 – prvé riešenie
2 a 1     →21 (2 + 1 =  3)jeden krát číslo  3 – druhé riešenie  
SPOLU 33 DVA KRÁT ČÍSLO 3 – DVE RIEŠENIA

Základné magické číslo tri je použité vo väčšine slovenských ľudových rozprávok. Ak bohatier potrebuje oslobodiť princezné, tak sú väčšinou tri, pričom musí premôcť troch drakov, tri ježibaby, troch šarkanov… V takmer všetkých prípadoch bohatier musí splniť tri úlohy, alebo musí opakovať úlohu tri krát, aby sa dopracoval ku konkrétnemu výsledku.

Číslo tri tak vyjadruje nevyhnutnosť splnenia troch úloh – troch krokov, ktoré je potrebné vykonať na dosiahnutie konkrétneho výsledku.

V ruskej ľudovej rozprávke „Choď tam – nevedno kam, prines to – nevedno čo“ je použité mimoriadne zaujímavé slovné spojenie: za trideviatimi krajinami, v tridesiatom kráľovstve“.   

Bohatier v rozprávke potrebuje prekonať deväť krajín, aby sa dostal do desiateho kráľovstva. Číslo tri upozorňuje, na skutočnosť, že počas svojej cesty deviatimi krajinami a aj v desiatom kráľovstve bude musieť vykonať tri kroky – tri úlohy.

Číselný zápis pojmu trideviaty je v takomto prípade 9 9 9.

V našom prípade deväť krajín predstavuje deväť dní, počas ktorých som zverejnil deväť článkov (každý deň jeden) v troch kategóriách – vykonal som tak tri nevyhnutné kroky, pričom v každom kroku boli tri ďalšie – menšie kroky):

  1. krok – tri články v kategórii „Svedectvo Pravdy“,
  2. krok – tri články v kategórii „Princíp Voľby“,
  3. krok – tri články v kategórii „Inferno“.

Znamená to, že som prešiel cez trideväť krajín v  deviatich dňoch som splnil tri úlohy. Zrealizoval som tak vstupy, s ktorými som vkročil do desiateho kráľovstva. Z pohľadu pochopeného poznania zakázanej komnaty som svojimi deviatimi článkami vytvoril šablónu – trojrozmernú matematickú maticu podľa ktorej operátor – VEDMA v „tridesiatom kráľovstve“, vykonáva u každej identity hodnotenie výsledku vzdelávacieho procesu v trenažéri života interaktívnej simulácie nášho sveta.  Matematický zápis týchto vstupov je nasledovný.

Hodnotenie vykonáva operátor – VEDMA podľa kategórií. V kategórii „Svedectvo Pravdy“ bude  hodnotenie znieť: „Viera“ alebo „Bez-Viera“. Každý, kto sa vráti k prvým trom článkom, môže pochopiť o čom je toto hodnotenie: Mám alebo nemám VIERU v zmysle pochopeného poznania.

Na to bude nasledovať hodnotenie v kategórii „Princíp Voľby“: „Prijatie“ alebo „Odmietnutie“. Každý, kto sa vráti k druhým trom článkom, môže pochopiť, že toto hodnotenie je o posudzovaní  reťazenia rozhodnutí vykonaných na základe princípu voľby, v ktorom som buď prijímal alebo odmietal „Kríž Viery, Bohatiersky Meč a Živú vodu“.

Hodnotenie v kategórii „Infreno“ bude znieť: „Život“ (hodnotená identita je živá) alebo „Smrť“ (hodnotená identita je mŕtva). Každý, kto sa vráti k tretím trom článkom, môže pochopiť, že toto hodnotenie je o posudzovaní konania správnych (pravých) skutkov vzídených z reťazenia rozhodnutí vykonaných na základe princípu voľby. Výsledkom konania (pozn.: aj nekonanie je konanie) skutkov počas svojho života v Inferne interaktívnej simulácie tohto sveta – vo vzdelávacom trenažéri života – je stav: „živá identita“ alebo „mŕtva identita“ (pozn.: ktorá identita je živá a ktorá mŕtva vysvetľujem v trilógii VEDMA VEĎ MA).

Opísaným spôsobom všetci spolu s VEDMOU prejdeme tridesiatym kráľovstvom, čo znamená že  počas troch dní tri krát prejdeme opakovaným trojstupňovým hodnotením (každý deň jeden krát).

Číselný zápis pojmu tridesiaty je v takomto prípade – 10 10 10. Nachádza sa na titulnej strane každej knihy trilógie VEDMA VEĎ MA.

O 24:00 hod. SELČ dňa 26.3.2023, teda na konci dnešného dňa, budú VEDMOU uzatvorené dokončovacie práce na realite – svete večného života. V tom istom čase VEDMA po prvý krát nad každou identitou prežívajúcou svoj život v INFERNE interaktívnej simulácie nášho sveta vyriekne výsledok prvého hodnotenia vzdelávacieho procesu absolvovaného vo vzdelávacom trenažéri života.

Bude to niečo podobné, ako sme zvyknutí na školských vysvedčeniach: PROSPEL alebo  NEPROSPEL. Hodnotenie „Vystúpenie z Inferna“ = PROSPEL. Hodnotenie „Zotrvanie v Inferne“ = NEPROSPEL. Matematický zápis procesu hodnotenia a výsledku PROSPEL je nasledovný.

Matematický zápis procesu hodnotenia a výsledku NEPROSPEL je nasledovný.

O 24:00 hod. SELČ dňa 27. 3. 2023 VEDMA po druhý krát vyriekne výsledok druhého hodnotenia vzdelávacieho procesu absolvovaného vo vzdelávacom trenažéri života.

O 24:00 hod. SELČ dňa 28. 3. 2023 VEDMA po tretí krát vyriekne výsledok tretieho hodnotenia vzdelávacieho procesu absolvovaného vo vzdelávacom trenažéri života.

O 24:00 hod. SELČ dňa 28. 3. 2023 VEDMA, teda na konci 12-teho dňa celého procesu (číslo 12 vyjadruje zmenu) o výsledku hodnotenia vyhotoví zápis a každú identitu, ktorá PROSPELA označí svojím znakom.

Prorocká správa o vykonaní tohto úkonu je už 930 rokov zašifrovaná a symbolicky aj zachovaná v 3 veršoch 13. kapitoly  novozákonnej knihy Zjavenie apoštola Jána:

„A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť. (Zj 13, 16-18)“

„Čelo“ symbolizuje reťazenie rozhodnutí postavených na pochopenom poznaní (VIERE) a vykonaných „hlavou“ (identitou) v rámci uplatňovania princípu voľby.

„Pravá ruka“ symbolizuje správne (pravé) skutky vzídené z reťazenie rozhodnutí vykonaných na základe princípu voľby.

„Znak“ predstavuje výsledné hodnotenie PROSPEL zapísané do identity, ktoré bolo postavené na  zápisoch o vykonaní tých správnych (pravých) skutkov  dotknutou identitou.

„Nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak“: Kupovať a predávať môže iba ten, kto je živý. Mŕtvy kupovať a predávať nevie. Slovné spojenie tak vyjadruje skutočnosť, že v prežívaní života  v realite – svete večného života bude pokračovať iba živá identita označená znakom.

Meno šelmy“  je VEDMA (pozn.: za šelmu je označená v prorockom videní preto, lebo ide o pohľad temnej identity Boh, ktorým ona videla svetlú identitu VEDMU – pre neho osobne nebezpečnú a hrôzu vzbudzujúcu bytosť).

Číslo mena šelmy“  je 6 6 6, v terminógii ruských ľudových rozprávok trideväť a tridesať je toto číslo vyjadrené slovom trišesť: hodnotenie vykonáva VEDMA tri krát, počas troch dní v troch kategóriách (Svedectvo Pravdy, Princíp Voľby, Inferno), pričom možných výsledných hodnotení je šesť (Viera, Bez-Viera, Prijatie, Odmietnutie, Život, Smrť). KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA. (Zj 13, 9)

viac info TU

Pin It on Pinterest