Živá Voda, Princíp Voľby

mar 22, 2023

Páčil sa vám článok? Prepošlite ho ďalej.

Autor článku: Peter Poláček

Ak  do zakázanej komnaty nahliadneme tretí krát, tak v nej nájdeme ŽIVÚ VODU.  O čom je ŽIVÁ VODA? Čo sa ukrýva za týmto obrazom? Čo so sebou prináša ŽIVÁ VODA?

PRAMEŇ ŽIVEJ VODY je zdrojom večného života. Jeho zdrojom je každý nositeľ koncepcia Svetla – koncepcie TY SI.

V Puškinovej poéme Ruslan a Ľudmila použitiu ŽIVEJ VODY predchádzalo použitie MŔTVEJ VODY. Ruslanove smrteľné rany pokropené MŔTVOU VODOU sa zacelili: „I telo čarovnou krásou Prekvitlo“. Pokropenie ŽIVOU VODOU do Ruslana vrátilo život, prebudilo ho: „I bodrý, plný nových síl, / Chvejúc sa životnou silou mladou, / Vstáva Ruslan, na jasný deň / Očami dychtivými pozerá, / Ako bezobrazný spánok, ako tieň, / Pred ním minulé sa mihá.“

Puškinova poéma „Ruslan a Ľudmila“ – ŽIVÁ VODA oživuje mŕtveho bohatiera Ruslana.

Takže ak chceme pochopiť ŽIVÚ VODU, tak najskôr potrebujeme pochopiť MŔTVU VODU. MŔTVOU VODOU sú totiž naše predstavy. Tie sú vyjadrované prostredníctvom obrazov. Predstavy sú same o sebe neutrálne, tak, ako je neutrálna MŔTVA VODA. Môžeme ich však použiť dvoma spôsobmi a zostať mŕtvymi, alebo ožiť.

Prvý spôsob prináša so sebou smrť a nakoniec aj odchod do nebytia. Predstavuje použitie predstáv v rámci konceptu JA CHCEM MAŤ v zmysle vlastniť niečo alebo niekoho.

Opísané použitie predstáv vytvára  spôsob myslenia – program CIEĽ AKO KOMPAS. Naše predstavy, naša obrazotvornosť slúži jedinému účelu – ako môžeme NIEČO alebo NIEKOHO MAŤ. Naše predstavy sú našim KOMPASOM, ktorý ma ženie vpred za cieľom – NIEČO alebo NIEKOHO MAŤ.

Druhý spôsob použitia predstáv dokáže „zaceľovať smrteľné rany“ a vytvára priestor pre použitie ŽIVEJ VODY. Tento spôsob použitia predstáv je nás schopný dostať zo zakliatia. V tomto druhom spôsobe sa totiž predstavy používajú na získanie nového pochopeného poznania, teda na získanie novej VIERY.

Pochopené poznanie – VIERA bola zamknutá v zakázanej komnate. MŔTVA VODA – predstavy použité na získanie nového pochopeného poznania sú kľúčom od dverí do tejto zakázanej komnaty.

Dieťa sa učí rozprávať tak, že k obrazom priraďuje vyslovené slová. Ak nemá obrazy, tak nemá k čomu priradiť ani vyslovené slová.

Ak nemáme obrazy my, nemáme MŔTVU VODU – nemáme kľúč do zakázanej komnaty a tak nemôžeme mať ani VIERU. Novú VIERU získame iba vtedy, ak rozvíjame MŔTVU VODU. ,

Na MŔTVEJ VODE, teda na predstavách je postavený aj program „Choď tam, nevedno kam! Prines to, nevedno čo!“. Ten vieme aktivovať iba vtedy, ak na základe predstáv o jeho fungovaní vybojujeme svoj vlastný vnútorný boj seba samého so sebou.

Ak máme aktívny program „Choď tam, nevedno kam! Prines to, nevedno čo!“, tak operátor – VEDMA nám bude pomáhať aj so získavaním MŔTVEJ VODY – nových predstáv a cez tie sa dostaneme do zakázanej komnaty…

Prvú úroveň ŽIVEJ VODY tak predstavuje program  „Choď tam, nevedno kam! Prines to, nevedno čo!“. Druhú úroveň ŽIVEJ VODY predstavuje VIERA v zmysle pochopené poznanie. Existuje však aj tretia úroveň  ŽIVEJ VODY…

Výsledná logická konštrukcia potom znie nasledovne: „Ak mám BOHATIERSKY MEČ program  „Choď tam, nevedno kam! Prines to, nevedno čo!“, tak som sa plne zriekol koncepcie JA SOM a  nechávam sa viesť operátorom – VEDMOU. Ak sa nechávam viesť VEDMOU, tak vytváram MŔTVU VODU – NOVÉ PREDSTAVY. Ak mám NOVÉ PREDSTAVY, tak som schopný získať NOVÚ VIERU.“ 

Logická konštrukcia potom pokračuje nasledovne: „Ak som schopný získať NOVÚ VIERU, tak neviem konať inak, ako v duchu koncepcie TY SI – konám iba tie správne SKUTKY zamerané na iných. Ak konám tie správne skutky, tak sa pretváram na ZDROJ VEČNÉHO ŽIVOTA – PRAMEŇ ŽIVEJ VODY.“

Ako si na tom s MŔTVOU VODOU Ty? Na čo používaš MŔTVU VODU Ty –  na to, čo CHCEŠ MAŤ alebo na to, aby si získal novú VIERU? Chceš spoznať moju cestu za MŔTVOU a ŽIVOU VODOU?  Časť otázok si musíš zodpovedať Ty sám.  Odpovede na ďalšie otázky sú obsahom zakázanej komnaty. Všetko, čo som na ceste do nej a aj v nej prežil, ako aj všetko, čo som v nej objavil je zapísané v trilógii VEDMA VEĎ MA. Odpovede nájdeš v nej. Prvú knihu „Syn človeka“, nájdeš tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/.

Obsah zakázanej komnaty budem zdieľať aj osobne, a to na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023 (viac pozri na https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/).

Ak chceš vedieť viac, tak konaj a niečo pre to aj urob. TU A TERAZ…(pokračovanie nabudúce)

viac info TU
Páčil sa vám článok? Prepošlite ho ďalej.